Chính Sách Bảo Hành

Thời gian bảo hành áp dụng cho máy mới 100% mặc định 12 tháng